Hjärnan och fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet ökar hjärnplasticiteten

Fysisk aktivitet har hälsofrämjande konsekvenser på vår hjärna och kan motverka neurodegenerativa sjukdomar, påverka vår mentala hälsa och kognitiva funktioner. Vi bygger alltså inte bara upp kroppens muskler när vi motionerar, utan även hjärnan och hjärncellerna. Fysisk aktivitet ökar hjärnans plasticitet och förmåga att bilda nya kopplingar, vägar och även nya celler. En ökande mängd forskning tyder nu på att fysisk aktivitet kan:

  • Förbättra kognitiva funktioner som minne och inlärning hos både barn och vuxna
  • Öka psykisk hälsa och motverka depression och stress
  • Förebygga mot sjukdomar och skador i hjärnan och minska risken för t.ex. stroke och demens
  • Förbättra normal hjärnfunktion hos friska personer
  • Bromsa de negativa effekterna på hjärnan som sker vid normalt åldrande
  • Bidra till en effektivare rehabilitering efter hjärnskada

spring-hjarna

 

Regelbunden fysisk träning

Fysisk aktivitet stärker hjärnan och bygger upp och reparera dess struktur. Men, det tar tid att bilda nya kopplingar och vägar och att bilda nya celler som ska mogna till att bli integrerade och funktionella. För att uppnå de positiva effekterna på förebyggande av sjukdom och skada på hjärnan samt långvariga kognitiva förbättringar så krävs det en regelbunden fysisk aktivitet över längre tid.

Vad gör fysisk aktivitet med hjärnan?

Fysisk aktivitet påverkar hjärnan på flera olika sätt och främjar en ökad hjärnplasticitet. Till exempel så påverkas och utvecklas hjärnans blodkärl så att nya kärl och förgreningar bildas. Detta gör att hjärnan får mer näringsämnen och tillväxtfaktorer och kan reparera och bygga upp sig. Fysisk aktivitet gör att det bildas många fler nya nervceller i hippocampus i den vuxna hjärnan och att åldersrelaterad minskning av hjärnans volym stannar av. Det gör även så att antalet utskott och synapser ökar så att kommunikationen mellan nervceller blir starkare.

Vilken typ av fysisk aktivitet och hur mycket?

Studier visar på att det är en kardiovaskulär träning som ger störts effekter på hjärnan. Det är en träning då hjärtat får arbeta och pumpar runt blodet i kroppen, du blir svettig, flåsar och har en högre puls. Hur mycket fysisk aktivitet som krävs varierar mycket beroende på person och situation.