Hjärnan och berikad miljö

En berikad miljö innebär en miljö där dina sinnen får mycket stimulans, du lär dig nya saker, har intressanta upplevelser, mår bra, socialiserar med andra människor och utövar olika fysiska aktiviteter. Ett varierande och innehållsrikt liv helt enkelt!

En berikad miljö stärker din hjärna

En berikad miljö gör att din hjärna stärks och fungerar bättre och kan motstå skador i högre grad. En berikad miljö kan motverka de negativa effekterna av stress på bildandet av nya nervceller och gör på så sett att toleransen mot stress ökar. Den gör även gör att den åldersrelaterade försämringen av hjärnans mentala funktioner inte går lika snabbt. Hjärnan åldras helt enkelt inte lika fort om man har haft och har ett rikt och stimulerade liv.

 

 

 

 

 

 

Print

Vad händer inne i hjärnan?

En berikad miljö gör att hjärnans struktur stärks och att olika funktioner blir bättre. Det bildas fler kopplingar (synapser) mellan nervceller och utskotten (dendriter och axoner) från nervcellerna blir fler och mer komplexa, vilket gör att kommunikationen mellan nervcellerna stärks. En berikad miljö gör även att fler nervceller bildas i den vuxna hjärnan och att överlevnaden hos dessa nybildade celler ökar.

Use-it-or-loose-it

Strukturer och nervbanor i hjärnan som används blir starkare och bättre, medan de som inte gör det blir svaga och fungerar betydligt sämre. Nya nervceller som bildas i hjärnan måste också hitta en funktion för att överleva. Sätts de inte i arbete så kommer de bara att dö igen. Genom att sätta de nybildade hjärncellerna i arbete, som vi gör då vi lär oss nya saker och upplever nya miljöer, så behålls nervcellerna och vår hjärna förbättrar sin funktion.

Hjärnans reserv

Man brukar säga att en berikad miljö ökar hjärnans ”reserv” och buffrar på så sätt mot skador på hjärnan. Ju högre sådan reserv, desto större patologisk skada behövs för att faktiskt orsaka symptom. Personer med en högre hjärnreserv bibehåller alltså hjärnfunktioner som kognitiva förmågor, minne och inlärningsförmåga längre trots gången sjukdom eller skada i hjärnan.

Hur du kan berika din miljö

Det finns många sätt som vi kan berika vår miljö på. Det behöver absolut inte vara så stora och omvälvande saker som att resa jorden runt eller ändra sitt liv totalt. Det som visats vara viktigt är att stimulera alla våra sinnen på nya sätt, uppleva nya miljöer och lära oss nya saker. NYA, är kodordet här!