Donatorer

Bengt Ohlsson, Grundaren av Peter Erikssons Minnesfond

Rolf Ekman, Professor i Neurokemi, Göteborgs Universitet

Brain Athletics

Albrecht och Sonja Wagner

Övriga enskilda gåvor