Stöd fonden

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för hjärnforskning startade kort efter Peter Erikssons bortgång år 2007. Pengar till fonden kommer i form av mottagna gåvor samt insamlingar av medel.

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Bidrag lämnas även till rehabilitering samt andra stödinsatser till dem som drabbats av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar.

Alla som vill är välkomna att sätta in ett bidrag på stiftelsens bankgiro:5551-9722 eller via Swish: 123 618 8064 (Danske Bank). Din gåva mottages tacksamt och kommer att användas för att främja att den vetenskapliga forskningen kring hjärnans sjukdomar skall verka i Peter Erikssons anda.