Stiftelsens pristagare 2016 är Med. Dr. Jenny Nyberg, Göteborgs Universitet

Peter Erikssons Minnesfond utdelade årets pris från samarbetet med Brain Athletics till Med. Dr Jenny Nyberg för värdefull forskning kring samband mellan fyisk aktivitet och hjärnans hälsa.