Stiftelsen utdelade pris till Professor Georg Kuhn vid Göteborgs Universitet

Peter Erikssons Minnesfond utdelade pris till Professor Georg Kuhn vid Göteborgs Universitet för hans värdefulla forskning om hjärnan. Utdelningen skedde i samarbete med Brain Athletics och Göteborgs Jubileumslopp på Kajskjul 8 den 29 januari 2015.