Stafettseminarium på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Den 10 maj utfördes ett seminarium på Vetenskapsfestivalen som handlade om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa samt om hur idrottsvärlden och forskarvärlden kan samarbeta.

Föreläsare var bland annat styrelsemedlemmar från Peter Erikssons Minnesfond, Stroke Centrum Väst, representanter från Brain Athletics samt forskare inom neurovetenskap vid Göteborgs Universitet.

Läs mer om seminariet här

Se utbildningsradions inspelningen av seminariet