Söka bidrag

Tills vidare så kommer ansökningar om forskningsbidrag eller stöd av annat slag enbart att beredas efter inbjudan av Peter Erikssons Minnesfond.

 

alz plack
Foto: Christi Cooper

 

 

 

astrocyter6b
Foto: Charlotta Lindwall