Sämre fysisk kondition i tonåren ökar risken för tidig demens senare i livet.

En studie från Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet, som bygger på data om 1,1 miljoner unga svenska män som följts i upp till 40 år, visar Göteborgsforskarna att den som har sämre kondition och/eller lägre IQ i tonåren oftare drabbas av tidig demens och mild kognitiv svikt.

Riskökningen kvarstod även sedan den kontrollerats för andra riskfaktorer som ärftlighet, tidigare sjukdomar och socioekonomiska förhållanden.

Nyberg J, Aberg MA, Schioler L, Nilsson M, Wallin A, Torén K, Kuhn HG. Cardiovascular and cognitive fitness at age 18 and risk of early-onset dementia. (2014) Brain. 137:1514-23.