Vad är hjärnplasticitet?

Vår hjärna, precis som resten av vår kropp, utsätts för dagligt slitage, åldrande, skador och sjukdomar. Det sker då förändringar i vår hjärna och funktionerna försämras. Detta kan bero på de strukturella förändringar som sker då hjärnan minskar i vikt, hjärnbarkens tjocklek minskar och delar av hjärnan krymper. Vi kan förlora nervceller och de som är kvar krymper, kopplingarna mellan nervceller (synapser) blir färre och mindre och nervcellernas signaler och kommunikation blir svagare.

Hjärnan är formbar och förändras konstant

Hjärnan utsätts för slitage med tiden

Men, vår hjärna är fantastisk och ändrar sin struktur under hela vårt liv. Den anpassar sin struktur efter den miljö vi lever i och de uppgifter vi ställs inför. Det är detta som kallas för att hjärnan är plastisk och innebär att vår hjärna omorganiserar sig så att vi som individer hela tiden lär oss nya saker och kan förbättra vår hjärnas funktioner. Detta innebär även en möjlighet att till viss del reparera skador och förhindra sjukdom i hjärnan.

 

 

 

 

Print

Hjärnan är plastiskt hela livet

Hjärnans plasticitet har betydelse alla stadier i en persons liv, fast på olika sätt. Hjärnan omformas inte bara hos det utvecklande barnet, utan även senare, i vuxen ålder så finns även en livslång hjärnplasticitet som innebär att hjärnan svarar på den miljö vi lever i och vad vi upplever.

Men vad händer då i hjärnan?

Hjärnplasticitet sker på olika nivåer och innebär allt från förändringar på cellnivå som sker vid inlärning och minne hos friska personer till större omorganisationer av funktionella nätverk av nervceller som sker efter en skada på hjärnan. Exempel på processer som möjliggör hjärnplasticitet är:

 

  • ökat antal och omorganisation av dendriter och synapser
  • formation och reglering av jonkanaler och receptorer
  • reglering av neurotransmittorer och tillväxtfaktorer
  • bildande av nya nervceller (neurogenes)
  • förändringar i blodkärlens förgreningar
  • en betydande omorganisation och befintliga celler och synaptiska nätverk

Vi kan påverka vår hjärnas plasticitet

Vi kan stimulera vår hjärna att vara plastisk och formbar genom att vara fysiskt och mentalt aktiva. Omfattande forskning visar att fysisk aktivitet samt stimulering av våra olika sinnen aktiverar dessa processer som styr hjärnans plasticitet.  Kombinationer av fysisk aktivitet och berikad miljö utgör med stor sannolikhet nyckelkomponenter i ett koncept för långsiktigt god hjärnhälsa och optimerad funktionsåterkomst efter skada och sjukdom i hjärnan.