Hjärnplasticitet

Hjärnan är vårt mest komplexa organ. Den kontrollerar flertalet av de biologiska processer som pågår i kroppen och styr över våra fysiska, psykiska och emotionella funktioner.

Vår omvärld och den miljö vi lever i förändras hela tiden. Det gör att vi hela tiden ställs inför nya uppgifter och nya situationer att anpassa oss till och vi måste lära oss nya saker och lagra ny information. För att kunna göra detta så behöver vår hjärna kunna anpassa sin struktur.

Vår hjärna genomgår ständigt förändringsprocesser i strukturer till följd av den mångfald av intryck som vi ständigt utsätts för. Dessa förändringsprocesser kallas med ett gemensamt ord för hjärnplasticitet och innebär att vår hjärna är formbar. Plasticitet är i sig även en förutsättning för återfå funktioner efter skada och sjukdom i hjärnan. Vår hjärnas formbarhet och plasticitet kan påverkas bland annat av om vi som individer upplever en berikad miljö samt om vi är fysiskt aktiva.