Organisation

Ordförande
Michael Nilsson, professor

Vice ordförande
Bengt Ohlsson, direktör

 

 

Ledamöter
Christian Blomstrand, senior professor
Eric Leuchovius, advokat
Thomas Lindén, docent, medicine doktor
Thomas Nilsson, bankdirektör
Anders Källström, ekonomie doktor, företagskonsult

Suppleanter
Kjell Selander, idrottsledare