Fonden stöder

Ett av de projekt som Peter Erikssons Minnesfond stöder är doktoranden och sjukgymnasten Sara Vives (Göteborgs Universitet) forskningsprojekt:

Improving function through neuroplasticity in the late recovery after stroke: High intensity, task-specific training in an enriched environment.

Sara Vive fick år 2012 och 2013 150.000 kr till sin forskning vars syfte är att utvärdera effekten av högintensiv, målinriktad, uppgiftsspecifik träning kombinerat med en berikad miljö, för individer i ett sent skede efter en stroke.

Handledarna för studien är

 • Lina Bunketorp Käll, Ph.D., RPT och Georg Kuhn, Professor
  Center for Brain Repair and Rehabilitation
  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
  Göteborgs Universitet
 • Jean-Luc af Geijerstam, MD, PhD
  Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm
  Danderyds Universitetssjukhus

Peter Erikssons Minnesfond arrangerar även aktivt Peter Eriksson föreläsningar av ytterst framstående forskare inom neurovetenskap.

Exempel på föreläsare är

 • Professor, Sir David Lane, Chief Scientist A*STAR Institute of Molecular and Cell Biology i Singapore. Föreläste i Aspenäs vid konferensen ”Astrocyte Intermediate Filaments and Astrocyte Function in Health and Disease” arrangerad av The COST Action NanoNet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, 2014.
 • Professor Bruce S. McEwen, Chef för Laboratory of Neuroendocrinology, Rockefeller University i New York. Föreläste i Göteborg vid symposiumet ” Stress, sex and the brain”, Göteborgs Universitet, 2011.
 • Professor Mark P. Mattson, Chef för Laboratory of Neurosciences, National Institute on Aging samt professor i neurovetenskap vid Johns Hopkins University. Föreläste i Säröhus vid symposiumet ”Improving Brain Plasticity Through Multisensory Stimulation”, Göteborgs Universitet, 2009.
 • Professor Evan Y. Snyder, Chef för Stem Cells and Regenerative Medicine vid Sanford-Burnham Medical Research Institute, San Diego. Föreläste i Göteborg vid symposiumet ” Novel Strategies for Brain & Spinal Cord Repair”, Göteborgs Universitet, 2008.

Asa-8b
Foto: Åsa Persson Sandelius

astrocyter1b
Foto: Charlotta Lindwall