Ändamål

Stiftelsen skall genom bidrag främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Stiftelsen kan även lämna bidrag till rehabilitering och andra stödinsatser till de som drabbats av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar.

 

Asa-6b
Foto: Åsa Persson Sandelius

 

Christi 1b
Foto: Christi Cooper