Årets Peter Eriksson föreläsare var Professor Peter Lane, Singapore.

Inbjuden Peter Eriksson föreläsare var i år Professor David Lane, VD för A*STAR Institute of Molecular and Cell Biology i Singapore. Professor David Lane är en mycket framstående onkolog som studerar tumör supressor proteinet p53 för utveckling av nya terapier inom och diagnostiska metoder för cancer. Föreläsningen gavs 18-22 mars i Aspenäs, 2 mil från Göteborg, forskningskonferensen ”Astrocyte Intermediate Filaments and Astrocyte Function in Health and Disease” arrangerad av The COST Action NanoNet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Läs mer om konferensen
Läs mer om Professor David Lanes forskning