Om fonden

Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning startade kort efter Peter Erikssons bortgång år 2007. Pengar till fonden kommer i form av mottagna gåvor samt insamlingar av medel.

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan med inriktning mot regenerativ neurovetenskap och rehabilitering. Bidrag lämnas även till rehabilitering samt andra stödinsatser till dem som... Läs mer

Om Peter Eriksson

Peter föddes och växte upp i Göteborg. Han studerade medicin vid Göteborgs Universitet och avlade läkarexamen 1987. Parallellt med läkarstudierna bedrev han forskning och lade 1992 fram en avhandling om hjärnans opiatsystem... Läs mer

Senaste nytt